פתרון תרגיל אינטגרל שטח מורכב

מאת Noach Sadeh, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 במאי 2017

להשלים