מציאת שטחים בין משיקים לפרבולה-פולינומים-בני גורן

מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 במאי 2017

להשלים