פתרון תרגיל -משפט חוצה זוית

מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 במאי 2017

להשלים