מפגש התיכונים במשולש

נקודת מפגש התיכונים במשולש מחלקת כל תיכון לשני קטעים. הקטע הקרוב לקודקוד ארוך פי שניים מהקטע הקרוב לצלע.

שיעורים

09:30 הוכחת משפט מפגש התיכונים במשולש - חלק א מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
11:56 הוכחת משפט מפגש התיכונים במשולש - חלק ב מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
12:09 כיתה יא 806 - בני - שיעור 1א מפגש תיכונים במשולש מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
11:13 מפגש תיכונים-המחשה והוכחת משפט יחס הקטעים|שיעורטון מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
03:55 בני - שיעור 1ב מפגש תיכונים במשולש מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
05:09 נקודת מפגש תיכונים מאת המרכז לקידום אקדמי OpenBook, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

07:55 המחשה בגיאוגברה: מפגש תיכונים במשולש מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

09:47 בני גורן | 804 ו-806 (א') | עמוד261 | תרגיל 30 מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
06:14 שימוש בתכונות נקודת מפגש תיכונים במשולש מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
15:57 אורך קטע המקביל לצלע במשולש ועובר דרך מפגש תיכונים מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
07:23 שימוש במשפט תאלס ותכונות נקודת מפגש תיכונים במשולש מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
23:19 תרגול נקודת חיתוך תיכונים ב גאומטריה כיתה י מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
02:59 תרגול נקודת חיתוך תיכונים א גאומטריה כיתה י מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
09:14 שאלון 806 שאלה 5 - נקודת מפגש התיכונים מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית
06:42 קיץ 2013 מועד א תשע"ג 806 שאלה 4 מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

09:05 מפגש תיכונים - הכללת משפט לכל התיכונים ומשפט הפוך מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית