פתרון תרגיל מתמטיקה מאגר בגרות - 12 - שאלון 802

מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 במאי 2017

להשלים