תרגיל - תת סדרה עם שארית - בגרות 805 2012 חורף

מאת Lomdim Beshutuf, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 22 במאי 2017

להשלים