0040 משפט פיתגורס - תרגיל חישוב שטחים

מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 5 ביוני 2017

להשלים