משפט פיתגורס

בפרק זה נעסוק במשפט פיתגורס, אשר מציג קשר קבוע בין ארכי הצלעות במשולש ישר זווית.

שיעורים

10:46 משפט פיתגורס מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
05:31 משפט פיתגורס 010 מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית
08:49 הוכחת משפטים בגיאומטריה: משפט פיתגורס מאת מתמטיקה בכיף, הועלה ע"י איתמר בנית
15:37 כיתה יא 806 -בני - שיעור 5 הוכחת משפט פיתגורס מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

04:26 משפט פיתגורס מציאת ניצב לפי ניצב ויתר 030 מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית
03:31 הוכחה ויזואלית של משפט פיתגורס מאת shiree shafrir, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

08:07 0040 משפט פיתגורס - תרגיל חישוב שטחים מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית
09:37 משפט פיתגורס - 2 מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

09:52 הוכחת משפט פיתגורס באמצעות דמיון מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית