דמיון משולשים ומשפט תאלס

בפרק זה נעסוק בפרופורציות בין משולשים - שמירה על יחס מסוים בין אורכי קטעים.