ירחמיאל מטיל עגבניה מראש מגדל גבוה - תרגיל

מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 5 ביוני 2017

להשלים