0020 חיכוך קינטי - תרגיל פשוט

מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 19 ביוני 2017

להשלים