0030 חיכוך קינטי - פתרון תרגיל

מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 19 ביוני 2017

להשלים