הגדרת מושג התנע

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י שיר שלו בתאריך 2 ביולי 2017

הגדרת מושג התנע