חוק שימור התנע הקווי

בפרק זה נכליל את הרעיון של שימור תנע על מערכות מורכבות, המכילות יותר משני גופים.

שיעורים

חוק שימור התנע מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
מבוא לתנע (מומנטום) מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
חוק שימור התנע הקווי מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

מכניקה: מתקף ותנע- 4. אינטואיציה להבנת החומר מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

מתקף ותנע התפוצצות 20173 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
מתקף ותנע בעיה 20171 - פיצוץ פגז בשיא הגובה מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
בעיית תנע - 2 מימדים מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

גרף ( P=f(t מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית