חוק שימור התנע הקווי

בפרק זה נכליל את הרעיון של שימור תנע על מערכות מורכבות, המכילות יותר משני גופים.

שיעורים

07:15 חוק שימור התנע הקווי מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית
09:18 מבוא לתנע (מומנטום) מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
07:10 חוק שימור התנע מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

05:29 מכניקה: מתקף ותנע- 4. אינטואיציה להבנת החומר מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

10:36 בעיית תנע - 2 מימדים מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
10:49 מתקף ותנע בעיה 20171 - פיצוץ פגז בשיא הגובה מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
08:44 מתקף ותנע התפוצצות 20173 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
28:07 מתקף ותנע דו מימד בפחות מ-29 דקות מאת 5M Stories, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

10:01 גרף ( P=f(t מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית