תרגיל כדור נזרק מלמעלה וגוף נזרק מלמטה

מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 24 ביולי 2017

להשלים