חוק קולון

חוק קולון מתאר את הקשר שבין גודל המטענים והמרחק ביניהם לבין הכוח שהם מפעילים האחד על משנהו.

מטרות:
- הלומדים ידעו לחשב את הכוח שמפעיל מטען נקודתי על מטען נקודתי אחר.

- הלומדים יכירו את יחידת קולון.

שיעורים

04:30 חזרה חוק קולון מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית
14:41 כח חשמלי בפחות מ-15 דקות מאת 5M Stories, הועלה ע"י איתמר בנית
22:21 חשמל 2 חוק קולון מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית
12:23 פיזיקה.חשמל -חוק קולון מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
14:02 אלקטרוסטטיקה (חלק 1): מבוא למטען, חלקיק וחוק קולון מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
11:56 חוק קולון מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
11:55 חוק קולון מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
02:32 תורת החשמל 3 - חוק קולון מאת TheDakoKnowledge, הועלה ע"י איתמר בנית
09:28 חוק קולון מאת רם סעדון, הועלה ע"י איתמר בנית
05:12 חשמל ומגנטיות- 2. חוק קולון מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
06:13 חשמל ומגנטיות למהנדסים: 1. חוק קולון מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

06:04 חשמל ומגנטיות למהנדסים: 3. דוגמא לחוק קולון 2 מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

12:37 חוק קולון עם שלושה מטענים מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
14:33 חוק קולון - 5 מטענים מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
11:12 חוק קולון - שני מטענים מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
03:21 שאלה לתרגול באלקטרוסטטיקה: חוק קולון מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
18:31 חשמל 3 חוק קולון תרגול מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית
05:49 חשמל ומגנטיות- 3. דוגמא לתרגיל, חוק קולון מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
08:11 חוק קולון רמה ב שאלה 6 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
03:44 תורת החשמל 4 - חוק קולון - תרגיל מספר 1 מאת TheDakoKnowledge, הועלה ע"י איתמר בנית
12:40 פיזיקה - חשמל- חוק קולון 20172 - 20173 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
07:28 חשמל ומגנטיות למהנדסים: 2. דוגמא לחוק קולון 1 מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית