מודל האטום של בוהר - רמות הארגיה של אטום מימן

מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 14 באוגוסט 2017

להשלים