הערכות אלקטרונים עפ"י מודל בוהר

מאת barakimia, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 14 באוגוסט 2017

להשלים