אנרגיות ורדיוס: של אטום המימן

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 14 באוגוסט 2017

להשלים