קטע אמצעים בטרפז

מאת Targilim .אתר תרגילים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 28 באוגוסט 2017

להשלים