תנועה במישור זריקה אופקית

מאת רם סעדון, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 13 בנובמבר 2017

להשלים