משפט - מקביל לבסיסים דרך מפגש האלכסונים בטרפז

מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 13 בנובמבר 2017

להשלים