תרגיל: קטע אמצעים בטרפז + המחשה / ב. גורן ע' 260

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 20 בנובמבר 2017

להשלים