מתקף ותנע 1 – הגדרות, משפט מתקף תנע

מאת roniabc Physics, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 20 בנובמבר 2017

להשלים