מתקף ותנע 3 – תרגול בעזרת גרף כוח כתלות בזמן

מאת roniabc Physics, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 20 בנובמבר 2017

להשלים