שימוש במשפט חוצה זווית במשולש בפתרון בעיה עם ריבוע

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 20 בנובמבר 2017

להשלים