תרגיל נפילה חופשית 201713

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 27 בנובמבר 2017

להשלים