שימוש בחוקי חזקות לפישוט של שבר אלגברי עם חזקות

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 27 בנובמבר 2017

להשלים