חזקות - תרגילים מסכמים

כאן ירוכזו תרגילים מסכמים בנושא חזקות

שיעורים

16:51 חזקות - תרגול שאלות מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית
14:05 חזקות באפס, במינוס ובשברים מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
10:53 חוקי חזקות מאת בית ספר חרוץ- רומן גלגור, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

06:36 תרגול חוקי חזקות מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
06:25 שימוש בחוקי חזקות לפישוט של שבר אלגברי עם חזקות - מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
07:44 תרגול חוקי חזקות מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
08:12 שימוש בחוקי חזקות לפישוט של שבר אלגברי עם חזקות מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
02:10 פישוט ביטויים בעלי חזקות מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
06:33 חזקות: פישוט ביטויים ע"י פירוק לגורמים ראשוניים - מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
09:03 חוקי חזקות תרגיל 1 סעיף 7 מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית
08:02 מבחן מסכם ט' תשע"ג: דף שבועי מס' 10 - פתרון שאלה 2 מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
03:38 שאר החוקים מאת Omri Nave, הועלה ע"י איתמר בנית