חזקות - תרגילים מסכמים

כאן ירוכזו תרגילים מסכמים בנושא חזקות

שיעורים

חזקות - תרגול שאלות מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית
חזקות באפס, במינוס ובשברים מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
חוקי חזקות מאת בית ספר חרוץ- רומן גלגור, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

תרגול חוקי חזקות מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
שימוש בחוקי חזקות לפישוט של שבר אלגברי עם חזקות - מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
תרגול חוקי חזקות מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
שימוש בחוקי חזקות לפישוט של שבר אלגברי עם חזקות מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
פישוט ביטויים בעלי חזקות מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
חזקות: פישוט ביטויים ע"י פירוק לגורמים ראשוניים - מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
חוקי חזקות תרגיל 1 סעיף 7 מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית
מבחן מסכם ט' תשע"ג: דף שבועי מס' 10 - פתרון שאלה 2 מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
שאר החוקים מאת Omri Nave, הועלה ע"י איתמר בנית