תרגיל אנרגיה יורם אשל 41 מצב 3 עם חיכוך

מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 28 בנובמבר 2017

להשלים