תת סדרה הנדסית בגרות 805 חורף 2012

מאת Lomdim Beshutuf, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 2 בדצמבר 2017

להשלים