פתרון משוואות ממעלה 3 ומעלה

מאת בית ספר חרוץ- רומן גלגור, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 4 בדצמבר 2017