מערכת של אי שוויונות ממעלה ראשונה - מערכות "או"

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 4 בדצמבר 2017