משוואות ממעלה גבוהה

מאת דורון גרינשטיין, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 4 בדצמבר 2017