תרגול סכום סדרה הנדסית 1 ב: האתגר 5

מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 4 בדצמבר 2017