תרגיל זריקה אנכית עם אנרגיה

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 בדצמבר 2017

להשלים