מתקף ותנע 1 – הגדרות, משפט מתקף תנע

מאת roniabc Physics, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 בדצמבר 2017