חזקות: פישוט ביטויים ע"י פירוק לגורמים ראשוניים -

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 בדצמבר 2017