שימוש בתכונת חוצה זווית במשולש בצירוף משפט תאלס -

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 בדצמבר 2017