פתרון תרגיל - 17 ממאגר בגרות סדרה הנדסית שאלון 802

מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 בדצמבר 2017