מתמטיקה- חשבון דיפרנציאלי: 8. תחומי חיוביות ושלילי

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 בדצמבר 2017