פונקציות רציונליות

פונקציות רציונליות הן פונקציות שניתן לבטא כמנה בין שתי פונקציות פולינומיות.