הנגזרת של פונקצית חזקה עם מעריך טבעי | חשבון דיפרנ

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 1 בינואר 2018