גבולות ונגזרות - 21 - שימוש בכללי גזירה - המשך

מאת Technion, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 1 בינואר 2018