תנועה הרמונית - משוואות תנועה

בפרק זה נעסוק במשוואת הכוחות במערכות בהן מתקיימות תנודות הרמוניות, ובפתרונה - משוואת מקום זמן.

שיעורים

04:01 תנועה הרמונית מאת dan steinitz, הועלה ע"י איתמר בנית
09:44 תנועה הרמונית 3 מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
07:09 תנועה הרמונית 2 מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
10:04 מבוא לתנועה הרמונית מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
03:43 תנועה הרמונית פשוטה נוסחת מקום-זמן. מהירות ותאוצה מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
02:35 תנועה הרמונית פשוטה מהירות ותאוצה מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
05:45 זווית מופע תנועה הרמונית מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית
19:14 הכנה לבגרות -תנועה הרמונית בעיה 1 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

00:35 הדגמת תנועה מעגלית ותנועה הרמונית מאת Lior Keren, הועלה ע"י איתמר בנית
04:31 תנועה הרמונית פשוטה גרפים מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
08:10 Period dependence for mass on spring | Physics | K מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית

ניסויים

פתרונות תרגילים

15:55 עמוד 15 תרגיל 4 - קליע בבול עץ, תנועה הרמונית מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית
14:59 עמוד 15 תרגיל 5 - תרגיל משקולת על קפיץ מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית
09:04 מכניקה: תנועה מחזורית- 4. דוגמא ב' מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
11:41 פיזיקה מכניקה -תנועה הרמונית 20172 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
14:33 פיזיקה מכניקה - תנועה הרמונית 20171 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
11:55 פתרון שאלה תנועה הרמונית 201719 א ב ג מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
09:01 תרגיל תנועה הרמונית והתנגשות אלאסטית מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
09:20 פיזיקה מכניקה תנועה הרמונית 201724 א מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
12:30 פיזיקה מכניקה- תנועה הרמונית 20173 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
02:56 עמוד 229 תרגיל 5 חוט נקרע מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית
11:22 הכנה לבגרות תנועה הרמונית בעיה 2 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
18:03 תנועה הרמונית פשוטה - יורם אשל מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית
09:34 פיזיקה מכניקה - תנועה הרמונית 20174 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

10:03 חקירת תנועה הרמונית באמצעות קירוב נומרי מאת יאיר פיזיקה, הועלה ע"י איתמר בנית