שטח משולש

מאת המרכז לקידום אקדמי OpenBook, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 בפברואר 2018

להשלים