גשר: 2 אבנים נזרקות למטה

מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 5 במרץ 2018

להשלים