פירוק לגורמים: משוואות עם נעלמים במכנה - חלק א

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 12 במרץ 2018