אי שוויון ממעלה ראשונה - התנאים להימצאות פתרון מער

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 12 במרץ 2018