משוואה ריבועית מכנה משותף פירוק לגורמים1

מאת זמיר בן מנשה, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 26 במרץ 2018